Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi (dawniej Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi)

2001 r. - 2005 r.

Tytuł zawodowy: inżynier
Wydział: Informatyki, Zarządzania i Transportu
Kierunek: Informatyka
Specjalność: Grafika komputerowa i multimedia
Temat pracy inżynierskiej: Programowanie interakcji z użytkownikiem na podstawie serwisu WWW w technologii Flash (ocena: celujący)

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Zgierzu (woj. łódzkie)

1996 r. - 2000 r.

Profil: Informatyka